Unga kommunutvecklare

För att stärka ungdomsperspektivet i utvecklingsfrågor arbetar Ronneby kommun med metoden Unga kommunutvecklare.

Unga kommunutvecklare är en metod för att öka ungas inflytande genom att tillvarata ungas engagemang, idéer och perspektiv. Unga kommunutvecklare är en del av kommunens feriearbete och startade upp inför sommaren 2022. Ungdomar får under tre veckor arbeta tillsammans med ett uppdrag utifrån ett ungdomsperspektiv.

Unga kommunutvecklare 2022

Under sommaren 2022 arbetade fem ungdomar med att undersöka och ge förslag på hur kommunens arbete med ungas inflytande och engagemang kan utvecklas. Genom enkäter och intervjuer undersökte dom bland annat;

  • Vilka frågor som engagerar unga i Ronneby?
  • Hur unga i Ronneby vill vara med och påverka?

Ungdomarna träffade även politiker och tjänstepersoner för att diskutera hur unga och kommunen kan mötas samt för att ge ett ungdomsperspektiv på olika utvecklingsfrågor i kommunen.

Resultatet sammanställdes i en rapport som har redovisats för tjänstepersoner och politiker. I rapporten finns förslag på vad som är viktigt för att ungdomar ska kunna engagera sig. Bland annat lyfts vikten av att ungdomar kan engagera sig digital och att det finns mötesplatser för unga samt att skolan har en viktig roll för att få ungdomar att veta om att dom kan påverka.

Ungdomarna arbetade även fram en metod för hur kommunen ska få fler unga att bli intresserade av att påverka.

Läs mer om unga kommunutvecklare sommaren 2022