Förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar

Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar (ANDTS) påverkar inte bara personen som använder det – det kan även påverka anhöriga och hela samhället. Att minska användandet av ANDTS och skador orsakade av det är därför en viktig fråga för folkhälsan.

Det finns en länsgemensam strategi för det drogförebyggande arbetet i Blekinge län med fokus på barn och unga.

Regional strategi för det drogförebyggande arbetet i Blekinge län 2022-2026 Pdf, 1 MB.

Tonårsparlören 2022-Att prata med sina barn om alkohol

För att göra tonåren lite lättare för både vårdnadshavare och unga finns Tonårsparlören - en handbok full av fakta, argument och tips. Veckan före Valborg postas boken till vårdnadshavare med barn som fyller 14 år. Den kan också hämtas som webbversion, på olika språk och ljudbok på Tonårsparlören.se. Länk till annan webbplats. Tonårsparlören ge ut av IQ.

Har du sett någon som säljer alkohol eller andra droger till ungdomar? Ring 114 14 om du vill komma i kontakt med polisen, exempelvis för att lämna tips eller anmäla brott.

Du spelar roll - ditt nej till cannabis påverkar din tonåring

Du och ditt barn befinner er i en föränderlig period. Det finns mycket att fundera över som tonårsförälder.

Du kanske inte har hunnit tänka på att ditt barn kan ha kommit
i kontakt med hasch eller marijuana, som gemensamt kallas cannabis, eller
annan narkotika. En av de viktigaste anledningarna till att ungdomar avstår från cannabis är att deras föräldrar förväntar sig det. Du spelar roll! En viktig roll!

Läs mer i broschyren "Du spelar roll" här. Pdf, 1.2 MB.

Doping

Ronneby kommun deltar varje år i antidopingveckan då information om doping och dess skadeverkningar sprids via gym och träningsanläggningar.

I broschyren Doping - Ett hälsofarligt lagbrott Pdf, 1.1 MB. kan du läsa mer om riskerna med doping och vilken hjälp det finns att få för att hantera sitt eget eller andra missbruk.

Spelmissbruk och spel om pengar

Många vuxna är oroliga för barn och ungas skärmanvändning och spelande. Länsstyrelsen har tagit fram ett kunskapsstöd som bland annat kan användas för att öka kunskapen och starta en givande diskussion om skärmtid och spelande. Där finner du även en broschyr om digitala spel och spel om pengar bland unga. Broschyren heter "Om digitala spel och spel om pengar".

Spel om pengar, Länsstyrelsen Länk till annan webbplats.