Förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar

Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar (ANDTS) påverkar inte bara personen som använder det – det kan även påverka anhöriga och hela samhället. Att minska användandet av ANDTS och skador orsakade av det är därför en viktig fråga för folkhälsan.

Det finns en länsgemensam strategi för det drogförebyggande arbetet i Blekinge län med fokus på barn och unga.

Regional strategi för det drogförebyggande arbetet i Blekinge län 2022-2026 Pdf, 1 MB.

Tonårsparlören-Att prata med sina barn om alkohol

För att göra tonåren lite lättare för både vårdnadshavare och unga finns Tonårsparlören - en handbok full av fakta, argument och tips. Den kan hämtas som webbversion, på olika språk och ljudbok på Tonårsparlören.se. Länk till annan webbplats. Tonårsparlören ge ut av IQ.

Har du sett någon som säljer alkohol eller andra droger till ungdomar? Ring 114 14 om du vill komma i kontakt med polisen, exempelvis för att lämna tips eller anmäla brott.

Ungdomar och alkohol i Ronneby

Under 2022 deltog elever i årskurs 9 och år 2 på gymnasiet i Ronneby kommun i en regional drogvaneundersökning Ungas drogvanor i Blekinge tillsammans med elever länets övriga kommuner.

Totalt svarar 51 % av högstadieungdomarna och 69 % av gymnasieungdomarna i Ronneby att de har druckit alkohol någon gång. Jämfört med regionen har andelen högstadieungdomar i Ronneby druckit alkohol i något högre grad. Andelen i gymnasiet är mer lik resultatet för regionen.

Den vanligaste debutåldern för alkohol är vid 14–15-års ålder. Jämfört med övriga kommuner är det mer vanligt bland högstadieungdomarna i Ronneby att ha druckit så de känt sig berusade före 14 års ålder. Det vanligaste sättet att få tag på alkohol är från partner, kompis eller kompis syskon.

Av de ungdomar som druckit alkohol under de senaste 12 månaderna svara en relativt hög andel av högstadieungdomarna, särskilt tjejerna, att de har blivit fotad/filmad i en pinsam eller kränkande situation. En relativt hög andel av killar på högstadiet har kört motorfordon eller åkt med berusad förare. Av både tjejer och killar på gymnasiet svarar en relativ hög andel att de råkat i gräl.

Du spelar roll - ditt nej till cannabis påverkar din tonåring

Du och ditt barn befinner er i en föränderlig period. Det finns mycket att fundera över som tonårsförälder.

Du kanske inte har hunnit tänka på att ditt barn kan ha kommit
i kontakt med hasch eller marijuana, som gemensamt kallas cannabis, eller
annan narkotika. En av de viktigaste anledningarna till att ungdomar avstår från cannabis är att deras föräldrar förväntar sig det. Du spelar roll! En viktig roll!

Läs mer i broschyren "Du spelar roll" här. Pdf, 1.2 MB.

Doping

Ronneby kommun deltar varje år i antidopingveckan då information om doping och dess skadeverkningar sprids via gym och träningsanläggningar.

I broschyren Doping - Ett hälsofarligt lagbrott Pdf, 1.1 MB. kan du läsa mer om riskerna med doping och vilken hjälp det finns att få för att hantera sitt eget eller andra missbruk.

Lustgas som berusningsmedel

Användningen av lustgas som berusningsmedel har blivit allt vanligare bland ungdomar och unga vuxna. Många tror att lustgas är ofarligt, men det stämmer inte. Den som använder lustgas i berusningssyfte riskerar allvarliga skador på nervsystemet och hjärnan. I broschyren Information om lustgas Pdf, 382.8 kB. kan du läsa mer om lustgas och riskerna med lustgas för berusning. Nedan hittar du broschyren på olika språk.

Prata med ungdomar och unga vuxna i din närhet om riskerna med att använda lustgas. Var även observant på om du hittar gasbehållare eller ballonger.

Information om lustgas på arabiska Länk till annan webbplats.

Information om lustgas på engelska Länk till annan webbplats.

Information om lustgas på dari Länk till annan webbplats.

Information om lustgas på ukrainska Länk till annan webbplats.

Giftinformationscentralen om lustgas Länk till annan webbplats.

Spelmissbruk och spel om pengar

Många vuxna är oroliga för barn och ungas skärmanvändning och spelande. Länsstyrelsen har tagit fram ett kunskapsstöd som bland annat kan användas för att öka kunskapen och starta en givande diskussion om skärmtid och spelande. Där finner du även en broschyr om digitala spel och spel om pengar bland unga. Broschyren heter "Om digitala spel och spel om pengar".

Spel om pengar, Länsstyrelsen Länk till annan webbplats.