Förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, doping och tobak

Arbetet med att förebygga användning av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) samt att minska de skador och problem som denna användning för med sig är väsentligt för att skapa en trygg, välmående och attraktiv kommun. Ett framgångsrikt ANDTS-arbete bygger på insatser från många olika myndigheter och organisationer och kräver god samverkan och långsiktighet. Det finns en länsgemensam ANDT-strategi och fokus ligger på barn och unga.

Läs strategin i sin helhet via denna länk. Pdf, 11.4 MB.

Tonårsparlören 2021-Att prata med sina barn om alkohol

För att göra tonåren lite lättare för både vårdnadshavare och unga finns Tonårsparlören - en handbok full av fakta, argument och tips. Veckan före Valborg postas boken till vårdnadshavare med barn som fyller 14 år. Den kan också hämtas som webbversion, på olika språk och ljudbok på Tonårsparlören.se. Länk till annan webbplats. Tonårsparlören ge ut av IQ.

Har du sett någon som säljer alkohol eller andra droger till ungdomar? Ring 114 14 om du vill komma i kontakt med polisen, exempelvis för att lämna tips eller anmäla brott.

Du spelar roll - ditt nej till cannabis påverkar din tonåring

Du och ditt barn befinner er i en föränderlig period. Det finns mycket att fundera över som tonårsförälder.

Du kanske inte har hunnit tänka på att ditt barn kan ha kommit
i kontakt med hasch eller marijuana, som gemensamt kallas cannabis, eller
annan narkotika. Andel ungdomar som använt narkotika någon gång i årskurs 9 i
Blekinge är 5,3 procent, vilket är något lägre än i riket i övrigt (6,7 procent). Andel
ungdomar som använt narkotika någon gång i år 2 på gymnasiet är 12,6 procent
i Blekinge, vilket är lägre än riket i övrigt (16, 3 procent).

Det är alltså viktigt att komma ihåg att de flesta ungdomar i Blekinge inte har använt narkotika någon gång. En av de viktigaste anledningarna till att ungdomar avstår från cannabis är att deras föräldrar förväntar sig det. Du spelar roll! En viktig roll!

Läs mer i broschyren "Du spelar roll" här. Pdf, 1.2 MB.

Feriearbete - från ung till ung för ett tobaksförebyggande arbete

Under sommaren erbjuder Ronneby kommun feriearbete med fokus på tobaksförebyggande arbete.

Arbete utgår från tobakskonventionen och barnkonventionen. Syftet är att skapa delaktighet för ungdomar i detta viktiga arbete samt att hitta kreativa metoder för att sprida tobaksförebyggande information till andra barn och ungdomar i kommunen. Sommarjobbet är en del av arbete för tobaksfria barn och unga i Blekinge.

Sommaren 2019 gjorde tre ungdomar en film om tobakens globala konsekvenser. Filmen blev en del av en kommunikationsinsats till elever i årskurs 7 under hösten 2019. Se filmen här. Länk till annan webbplats.