Förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, doping och tobak

Arbetet med att förebygga användning av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) samt att minska de skador och problem som denna användning för med sig är väsentligt för att skapa en trygg, välmående och attraktiv kommun. Det pågår redan ett aktivt arbete inom området men ett framgångsrikt ANDTS-arbete bygger på insatser från många olika myndigheter och organisationer och kräver god samverkan och långsiktighet. Det finns en länsgemensam ANDTS-strategi och fokus ligger på barn och unga. Läs strategin i sin helhet via denna länk.PDF

Tonårsparlören 2019-frågor och svar om ungdomar och alkohol

Det är inte alltid lätt att vara tonåring. Och inte att vara tonårsförälder heller. Tonårsparlören ges ut av IQ och är en handbok om ungdomar och alkohol och den är till för dig som förälder. Boken är full av tips, argument och fakta som kan göra tonårstiden lite lättare både för dig och för din tonåring.

Här kan du ladda ner några tips till tonårsföräldrar från tonårsparlörenPDF

Tonårsparlören i helhet finns på flera språk samt som ljudbok och du hittar den härlänk till annan webbplats

Har du sett någon som säljer alkohol eller andra droger till ungdomar? Ring 114 14 om du vill komma i kontakt med polisen, exempelvis för att lämna tips eller anmäla brott.

Feriearbete - från ung till ung för ett tobaksförebyggande arbete

Under sommaren erbjuder Ronneby kommun feriearbete med fokus på tobaksförebyggande arbete.

Arbete utgår från tobakskonventionen och barnkonventionen. Syftet är att skapa delaktighet för ungdomar i detta viktiga arbete samt att hitta kreativa metoder för att sprida tobaksförebyggande information till andra barn och ungdomar i kommunen. Sommarjobbet är en del av arbete för tobaksfria barn och unga i Blekinge.

Sommaren 2019 gjorde tre ungdomar en film om tobakens globala konsekvenser. Filmen blev en del av en kommunikationsinsats till elever i årskurs 7 under hösten 2019. Se filmen här.länk till annan webbplats