Förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, doping och tobak

Arbetet med att förebygga användning av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) samt att minska de skador och problem som denna användning för med sig är väsentligt för att skapa en trygg, välmående och attraktiv kommun. Ett framgångsrikt ANDTS-arbete bygger på insatser från många olika myndigheter och organisationer och kräver god samverkan och långsiktighet. Det finns en länsgemensam ANDT-strategi och fokus ligger på barn och unga.

Läs strategin i sin helhet via denna länk. Pdf, 11.4 MB.

Tonårsparlören 2022-Att prata med sina barn om alkohol

För att göra tonåren lite lättare för både vårdnadshavare och unga finns Tonårsparlören - en handbok full av fakta, argument och tips. Veckan före Valborg postas boken till vårdnadshavare med barn som fyller 14 år. Den kan också hämtas som webbversion, på olika språk och ljudbok på Tonårsparlören.se. Länk till annan webbplats. Tonårsparlören ge ut av IQ.

Har du sett någon som säljer alkohol eller andra droger till ungdomar? Ring 114 14 om du vill komma i kontakt med polisen, exempelvis för att lämna tips eller anmäla brott.

Du spelar roll - ditt nej till cannabis påverkar din tonåring

Du och ditt barn befinner er i en föränderlig period. Det finns mycket att fundera över som tonårsförälder.

Du kanske inte har hunnit tänka på att ditt barn kan ha kommit
i kontakt med hasch eller marijuana, som gemensamt kallas cannabis, eller
annan narkotika. En av de viktigaste anledningarna till att ungdomar avstår från cannabis är att deras föräldrar förväntar sig det. Du spelar roll! En viktig roll!

Läs mer i broschyren "Du spelar roll" här. Pdf, 1.1 MB.

Doping

Ronneby kommun deltar varje år i antidopingveckan då information om doping och dess skadeverkningar sprids via gym och träningsanläggningar.

I broschyren Doping - Ett hälsofarligt lagbrott Pdf, 1.1 MB. kan du läsa mer om riskerna med doping och vilken hjälp det finns att få för att hantera sitt eget eller andra missbruk.