Visselblåsning i Ronneby kommun 

Ronneby kommuns visselblåsarfunktion syftar till att säkerställa att information om eventuella oegentligheter kommer fram och kan utredas även om det av någon anledning inte kan hanteras inom organisationens vanliga rapporteringskanaler.

Visselblåsarfunktionen är en rapporteringskanal som syftar till att medarbetare, uppdragstagare, praktikanter och personer som ingår i förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan i Ronneby kommun och Ronneby Miljö & Teknik AB ska kunna anmäla missförhållanden och känna sig trygga med att anmälningarna tas emot och hanteras på ett korrekt sätt.

Funktionen gäller även den som till exempel söker arbete eller som tidigare har varit anställd av Ronneby kommun eller Ronneby Miljö & Teknik AB.

Du kan skicka in din anmälan via brev på adress Ronneby kommun, 372 80 Ronneby. Märk kuvertet ”Visselblåsa”. Du kan skicka ärendet via brev på ovan angiven adress. Du kan även ringa kommunens Kontaktcenter på telefonnummer 0457-61 80 00 och uppge att du vill anmäla en visselblåsning, alternativt boka ett möte för att göra din anmälan.