Strandstädning

Ronneby kommun har genom bidrag från Naturvårdsverket bidragit till en renare skärgård under flera års tid. Varje år har flera ton skräp rensats bort från stränder

Strandstädningen syftar till att få en renare och attraktivare kustmiljö i Ronnebys skärgård och samtidigt bidra till att personer som står långt från arbetsmarknaden får arbete.

Nedskräpning i haven är ett miljöproblem som leder till lidande för många djur, som kan fastna i skräpet och riskera att drukna, svälta ihjäl eller skadas. Skräp i havet orsakar även skador på fiskeredskap och fartyg och kan ge upphov till mikroplaster. Det mesta av skräpet kommer från land, där rekreaktion och turism är en stor bidragande källa. Oftast är det flaskor, engångsförpackningar eller påsar. 

Varje år har det plockats upp 3-8 ton skräp. Skräpet som samlas in under strandstädningen transporteras till Angelskogs Återvinningscentral, där det sorteras och förhoppningsvis återvinns till nytt material eller blir till energi.

2021 är det Biosfärområde Blekinge Arkipelag som samordnar strandstädningen längs hela Blekinges kust. Strandstädningen tillsammans med Biosfärområde Blekinge Arkipelag ger en samverkanseffekt för miljön, rekreationsvärden och besöksnäringen i Ronneby kommun. I Ronneby kommun städas Arpö- och Stora Ekön-området under 2021.

Skräp i form av plastflaskor som ligger i naturen
Skräp vid en strandkant i form av frigolitblock och bildäck