Blekinge Arkipelag

Blekinge Arkipelag är det första biosfärområdet i Sverige med fokus på Östersjöfrågor. Området omfattar merparten av Blekinges skärgårds- och kustlandskap. Blekinge Arkipelag är 259 500 ha stort, varav 187 500 ha är vatten och 72 000 ha land.

Blekinge Arkipelags logga

Blekinge Arkipelag har utsetts till biosfärsområde av FN-organet Unesco år 2011. Det innebär att vi tillsammans med Blekinges kustkommuner har ett modellområde för hållbar samhällsutveckling. Natur och kultur ska bevaras samtidigt som näringsliv och samhälle ska utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt. I ett biosfärområde testas nya metoder och söks ny kunskap för att ge exempel på hur vi kan bevara ett naturområde samtidigt som människor lever där. Det bygger på ett lokalt engagemang för hållbar samhällsutveckling i biosfärområdet.

Ett biosfärområde har tre huvudsyften:

  • Bevara biologisk och kulturell mångfald, ekosystem och landskap,
  • Utveckla samhället på ett långsiktigt hållbart sätt,
  • Stödja demonstrationsprojekt, forskning och kunskapsutveckling. I biosfärområdet ska man sträva efter att på bästa sätt tillämpa dessa syften praktiskt i området, tillsammans med berörda intressenter.

Här kan du läsa mer om Blekinge Arkipelag. Länk till annan webbplats.