Elevhälsans medicinska insats (EMI)

Skolsköterska
Gordana De Prato
Tel 0457- 61 71 58
gordana.deprato@edu.ronneby.se

Tidsbokning av skolläkare görs via skolsköterskan