Om Listerbyskolan

Välkommen till Listerbyskolan!

Listerbyskolan är en F-6 skola nära hav och skog. Under 2015/2016 totalrenoverades skolan och vi flyttade in i nya fräscha lokaler augusti 2016. Skolan har en lugn och trygg miljö där alla barn är kända av alla vuxna i verksamheten.

I skolan finner vi även Listerbys bibliotek som ger oss fantastiska möjligheter när det gäller referenser, boklån, faktasökning, bokbeställningar och bokprat.

Listerbyskolan har en fin skolgård. Gräs- och skogsytor inbjuder till lek i olika former och varje vecka anordnas rastvaktaktiviteter för eleverna.

Vi använder oss även av närheten till skog, hav och lokal historia i undervisningen.

Vår strävan är att IKT (Informations- och kommunikationsteknik) ska vara en naturlig del i skolarbetet. Skolan har modern utrustning att arbeta med och vi använder oss av Ipads och datorer i undervisningen. Varje elev har tillgång en egen Ipad eller dator.

Skolans ElevHälsoTeam, EHT, består av specialpedagog, kurator, skolsköterska och rektor. Vi har också en speciallärare som vid behov ingår i EHT.

Välkommen till Listerbyskolan!