Om Listerbyskolan

Välkommen till Listerbyskolan!

Listerbyskolan är en F-6 skola nära hav och skog. Under 2015/2016 totalrenoverades skolan och vi flyttade in i nya fräscha lokaler augusti 2016. Skolan har en lugn och trygg miljö där alla barn är kända av alla vuxna i verksamheten. I skolan finner vi även Listerbys bibliotek som ger oss fantastiska möjligheter när det gäller referenser, boklån, faktasökning, bokbeställningar och bokprat.

Listerbyskolan har en fin skolgård med plats för härliga möten. Gräs- och skogsytor inbjuder till lek i olika former. Varje vecka anordnas rastvaktaktiviteter för eleverna.

I varje klass finns två kamratstödjare som har regelbundna träffar med en lärare på skolan.

Vi har ett ”Miljönärråd” på Listerbyskolan. Varje termin har vi miljövecka då vi tillsammans städar på skolans område och i skolans närområde.

Vår strävan är att IKT (Informations- och kommunikationsteknik)-arbetet ska vara en naturlig del i skolarbetet. Skolan har modern utrustning att arbeta med, bland annat är alla klassrum utrustade med en SMART-board. Vi använder även oss av Ipads och datorer i undervisningen. 

Välkommen till Listerbyskolan!