Elevhälsans medicinska insats (EMI)

Skolsköterska
Annette Hemberg
Tel 0457-61 71 44
annette.hemberg@edu.ronneby.se

Tidsbokning av skolläkare görs via skolsköterskan