Temaledare

Temaledare har som mål att främja ökad och mer varierad lek och aktivitet på rasterna, att eleverna ska ges möjlighet att bygga goda vänskapsrelationer och få nya vänner, att reducera konflikter bland elever samt främja värderingar som inkludering, vänlighet och respekt för att på så sätt förbättra och förändra förhållningssättet mellan elever.

För att bli temaledare måste eleven visa att han eller hon är vänlig och respektfull mot alla andra elever. Temaledarens uppgifter består av att arrangera rastaktiviteter och se till att elever inte är ensamma.