Fritidshem

Välkommen till våra fritidshem!

Kallingeskolan F-6 har idag två olika fritidshem, för F-6 grundskola och för grundsärskolan.

Grundskolans fritidshem
Tel 0457-61 73 51

Grundsärskolan fritidshem
Tel 0457-61 78 36