Om Johannishusskolan

Johannishusskolan ingår tillsammans med Listerbyskolan i Kallinge skolområde. Expeditionen finns på Johannishusskolan.

Så här jobbar vi på Johannishusskolan

Vi på skolan arbetar för att alla elever ska känna en stor grundtrygghet och trivsel som vi menar är grogrunden för all utveckling och lärande.

Eftersom det är en mindre skola skapas det en ”vi-känsla”, som gör att alla känner alla. Vi stärker detta genom att bland annat göra många aktiviteter tillsammans där vi blandar alla barn (F-6) i grupper. All personal känner att alla barn är allas. Detta förstärks genom att pedagogerna har lektioner i flera klasser, utifrån sin kompetens.

Liksom många andra skolor arbetar vi med SET (Social Emotionell Träning). Barnen får här träna sig i att bland annat visa hänsyn och omtanke, få förståelse för varandras olikheter, prata om känslor, bemöta varandra och ge kritik på rätt sätt.

I varje klassrum finns datorer som används för undersökande verksamhet och som pedagogiskt hjälpmedel. Därutöver har två klassrum smartboard och ett klassrum har en ”datakanon”. Dessa används också som ett hjälpmedel i undervisningen.

Många elever åker skolskjuts. Chaufförerna har en mycket god kännedom om alla elever som åker buss. För föräldrar, barn och personal ger detta en trygghet som är viktig.

Aspens fritidshem med två avdelningar finns också på skolan.

Kom gärna och besök oss!