Elevhälsans medicinska insats (EMI)

Skolsköterska
Emelie Persson
Tel 0457-61 71 44
emelie.persson1@edu.ronneby.se

Tidsbokning av skolläkare görs via skolsköterskan