Fritidshem

Välkommen till Aspens fritidshem!

Aspens fritidshem på Johannishus skolan består av två avdelningar. En avdelning för barn i F-1, som delar lokal med Enen och en avdelning för barn i år 2 och uppåt.

Vi har tillgång till gymnastiksal och en utemiljö som främja lek. Vid snö har vi även en egen pulkabacke inne på skolområdet. I vår verksamhet ingår ofta utflykter med naturupplevelse eller besök på någon av byns lekplatser.

 I vårt hus har vi ett skapande rum för pyssel, målning mm, ett rum där vi gärna spelar spel  och även rum för bus och stoj. Mellanmålet serveras varje dag i vår matsal och när tillfälle ges passar vi på att baka tillsammans med barnen.

Aspens fritidshem
tel 0457-61 71 39