Om Fredriksbergsskolan

Fredriksbergsskolan står för trygghet och traditioner men också framtidstro. Vi vet att våra elever trivs.

På Fredriksbergsskolan stödjer vi elevernas utveckling till självständighet,framtidstro och livslångt lärande. Grunden för en positiv utveckling och en optimal kunskapsutveckling är en god miljö för lärande.

Vi arbetar också aktivt för att alla ska känna sig trygga på skolan. Varje barn skall känna trygghet och omtanke från kamrater och vuxna.

Vi tror på det kollegiala lärandet och tvålärarsystem. Sedan höstterminen 2019 har vi påbörjat med Fredriksbergsmodellen i årskurs 4. Formen består av att vi byter system från tre klasser med en klasslärare till fyra mentorer och en årskurs. Modellen hjälper pedagogerna att undervisa i mindre grupper och kan situations- och behovsanpassa gruppindelningen. Genom arbetssättet säkerställer vi även likvärdig utbildning för samtliga elever.

Från höstterminen 2020 har vi Fredriksbergsmodellen i årskurs 1, 4 och 5. Målet är att den ska gemnomsyra hela skolan inför kommande skolår 2021.

Genom elevrådet och värdegrundsarbete med "Månadens ord", som leds av skolkurator, arbetar vi för att eleverna ska känns sig trygga och delaktiga.