Om Fredriksbergsskolan

Fredriksbergsskolan står för trygghet och traditioner men också framtidstro. Vi vet att våra elever trivs.

På Fredriksbergsskolan stödjer vi elevernas utveckling till självständighet,framtidstro och livslångt lärande. Grunden för en positiv utveckling och en optimal kunskapsutveckling är en god miljö för lärande.

Vi arbetar också aktivt för att alla ska känna sig trygga på skolan. Varje barn skall känna trygghet och omtanke från kamrater och vuxna.