Fritidshem

Samtliga förskoleklasser och fritidshem finns på Fredriksbergsskolan.

Asken
Förskoleklass/Fritidshem
Tel 0457-61 72 32

Boken
Förskoleklass/Fritidshem
Tel 0457-61 72 33

Eken
Fritidshem
Tel 0457-61 72 34

Syrenen
Förskoleklass/Fritidshem
Tel 0457-61 72 37

Lönnen
Fritidshem
Tel 0457-61 72 36