Elevhälsans medicinska insats (EMI)

Skolsköterska
Margareta Petersson
Tel 0457-61 72 24
margareta.petersson@edu.ronneby.se

Tidsbokning av skolläkare görs via skolsköterskan