Studie- och yrkesvägledning

Har du funderingar kring gymnasiet, yrken, arbetsmarknaden, PRAO, utbildningar eller andra frågor som rör dina studier?

Elever på grundskolenivå och deras föräldrar är välkomna att kontakta studie- och yrkesvägledarna på respektive grundskola för information och vägledning.

Elever på gymnasienivå, kommunal vuxenutbildning och övriga är välkomna att kontakta studie- och yrkesvägledarna på respektive skola/enhet för information och vägledning.