FAQ - Förskolor

Det finns ett fortsatt behov av förskoleplatser i Ronneby kommun, även om vissa tillfälliga lösningar kan avvecklas under våren 2022.

Persborgs förskola

När börjar ombyggnaden av nuvarande Skogsgårdsskolan?

Den nuvarande skolan kommer att rivas med start våren 2022, därefter kommer den nya förskolan att byggas på samma plats, men det är en helt ny byggnad. Mer information kommer.

Hur kommer den nya förskolan att se ut?

Det finns en del skisser. Ta gärna en titt på dessa.

Hur många barn kommer att få plats på förskolan?

Skogsgårdens nya förskola byggs för att ge plats åt upp till 180 barn fördelat på tre moduler samt en nattisavdelning med plats för ytterligare 20 barn. Nattisavdelningen kan också nyttjas dagtid.

Hur fördelas barnen inom förskolan? Kommer det att finnas mindre hemvister?

Varje modul ger plats åt 60 barn som kommer att vara fördelade på fyra små hemvister med tillgång till gemensamhetsytor. Alla hemvister är på nedre plan och nås via ett flertal entréer.

Hur blir nattisavdelningen?

Nattisavdelningen har egen entré med närhet till några parkeringsplatser för personal som arbetar tidigt/sent och föräldrar som hämtar sovande barn.

Varför blir det en förskolan på två plan?

Delar av förskolan är i två plan och på övre plan finns bibliotek, personalutrymmen samt matsal och kök. Höjdskillnad mellan tomt och gata gör att transporter till köket kommer direkt in från markplan. Den största vinsten är dock att förskolan kan nyttja hela gårdsplanen på nedre plan utan störande trafik.

Hur blir utemiljön?

Utemiljön återstår att planera men det blir en stor rymlig gård med möjlighet till många olika aktiviteter. I detta arbete följer vi Ronneby kommuns funktionsprogram för skolgårdar Pdf, 6.8 MB..

Hur blir det med trafiken runt förskolan?

Trafikmiljö för hämtning och lämning är under planering men personalparkering blir på befintlig parkering nedanför nuvarande förskola/skola.