Persborgs förskola

Skisserna visar perspektivbilder av Persborgs nya förskola som den är tänkt att se ut 2024.

Perspektivbild på nya Persborgs förskola i färg

Bilden visar en perspektivbild på den nybyggda förskolan Persborg från söder/Vidablick (snett uppifrån). Taket på plan 1 är beklätt med gröna tak, så att gående på Persborgsvägen ser ner på en grön yta. Fasadens utförande blir i fasadtegel kombinerad med ljusa matchande fasadskivor och delvis träpanel.

Perspektivbild på nya Persborgs förskola i färg

Bilden visar ytterligare en perspektivbild på den nybyggda Persborgs förskolan, dock denna gång från nordost (snett uppifrån) och lite längre ifrån än i den förra bilden.

Färglagd skalenlig ritning för Persborgs förskolans yttermiljö

Bilden visar förskolans yttre miljö efter nybyggnationen. Barnens möjligheter till olika aktiviteter på skolgården är varierande (lek, idrott, umgänge m.m.). Lämna och hämta platser är anordnade väster- och öster om skolan. Klicka på bilden för att få fram en större bild.

3D-visualisering av nya Persborgs förskolans fasade

3D-visualisering visar huset fasader. Detta är fortfarande arbetsmaterial som inte visar detaljerat hur fasaderna kommer att se ut. Fasadens utförande blir i fasadtegel kombinerad med ljusa matchande fasadskivor och delvis träpanel. Klicka på bilden för att få fram en större bild med perspektiv från flera håll.