När startar ombyggnaden av Snäckebacksskolan?

Sommaren 2021 påbörjas rivningen av delar av skolan och därefter startar om- och tillbyggnationen.

Vem kommer att bygga om Snäckebacksskolan?

Ronneby kommun, närmare Tekniska förvaltningen, äger och förvaltar fastigheten idag och kommer att göra så även i framtiden. Däremot är det inte bestämt vilken entreprenör som får uppdraget att bygga om Snäckebacksskolan. Det avgörs genom en upphandling.

Vart flyttar lärare och elever från Snäckebacksskolan under ombyggnaden?

Lärare och elever från Snäckebacksskolan flyttar till den nya Parkdalaskolan.

Flyttar lärare och elever tillbaka till Snäckebacksskolan när den står färdig?

När båda skolorna, nya Snäckebacksskolan och Parkdalaskolan, är klara så kommer det att vara elever från årskurs 4 - 9 på båda skolorna. Utbildningsförvaltningen kommer då att göra en översyn av fördelning och överflyttningar så att det blir smidigt för både elever och lärare.

När beräknas ombyggnaden att vara färdig?

Skolan beräknas vara klar under 2023.

Varför bygger man om Snäckebacksskolan istället för att bygga nytt?

Snäckebacksskolan har ett bra centralt läge med fina omgivningar. Därför var det ett självklart val att den nya skolan ska ligga på samma ställe. Snäckebacksskolans äldsta del är mer än 100 gammal och byggnaden är ett landmärke i Ronneby. Därför bevaras det som är bra, men genom olika om- och tillbyggnader kommer den nya Snäckebacksskolan att bli en modern 4-9-skola som möter framtidens behov.