När startade rivningen och nybyggnationen av Snäckebacksskolan?

Våren 2022 påbörjades rivningen av delar av skolan och därefter startade om- och tillbyggnationen. Den äldsta delen av skolan, som byggdes för mer än 100 år sedan och anses vara ett landmärke i kommunen, kommer dock att bevaras.

Hur kommer nya Snäckebacksskolan att se ut?

Det finns en del perspektivritningar framtagna. Ta gärna en titt på dessa.

Vem kommer att bygga nya Snäckebacksskolan?

Ronneby kommun, närmare Tekniska förvaltningen, äger och förvaltar fastigheten idag och kommer att göra så även i framtiden. JSB har fått uppdrag att bygga nya Snäckebacksskolan.

Vart flyttade lärare och elever från Snäckebacksskolan under byggtiden?

Lärare och elever från Snäckebacksskolan har efter sportlovet 2022 flyttat till den nya Parkdalaskolan.

Flyttar lärare och elever tillbaka till Snäckebacksskolan när den står färdig?

När båda skolorna, nya Snäckebacksskolan och Parkdalaskolan, är klara så kommer det att vara elever från årskurs 4 - 9 på båda skolorna. Utbildningsförvaltningen kommer då att göra en översyn av fördelning och överflyttningar så att det blir smidigt för både elever och lärare.

När beräknas ombyggnaden att vara färdig?

Skolan beräknas vara klar under 2024.

Varför bevarar man delar av Snäckebacksskolan istället för att bygga helt nytt?

Snäckebacksskolan har ett bra centralt läge med fina omgivningar. Därför var det ett självklart val att den nya skolan ska ligga på samma ställe. Snäckebacksskolans äldsta del är mer än 100 gammal och byggnaden är ett landmärke i Ronneby. Därför bevaras den delen. Andra delar av nuvarande Snäckebacksskolan kommer dock att rivas och det byggs en helt ny 4-9-skola som möter framtidens behov.

Hur kommer skolgården att se ut?

Skolgården kommer att vara en naturlig del av den omgivande Snäckebacken och dess natur. Det kommer att finnas olika ytor för de yngre eleverna och de äldre. Ytor där man kan mötas och se varandra, men även bli sedd. Det planeras för en motorikbana, ytor till bollsport och hängytor. Entréerna gestaltas välkomnande och öppna och det kommer att finnas en lättillgänglig cykelparkering.

I arbetet med skolgården till den nya 4-9 skolan följer man Ronneby kommuns funktionsprogram för skolgårdar Pdf, 6.8 MB..