Parkdalaskolan

Skisserna visar den planerade Parkdalaskolan

Illustration över idrottshallen Parkdalaskolan
Skiss Svarven - entrésida
Skiss Svarven - gatusidan
Skiss Svarven - taket
Skiss Svarven - entréplan från ovan
Skiss Svarven - insidan