Snäckebacksskolan (efter nybyggnation)

Skisserna visar Snäckebacksskolan och gymnastikhallen efter nybyggnation till 4-9 skola.

Snäckebacksskolan

Snäckebacksskolan vy från Esplanaden

Bilden visar perspektivbild på nybyggda Snäckebacksskolan från Esplanaden (snett uppifrån). Gamla skolan är kvar och den nybyggda delen växer upp mot Snäckebacken med gröna tak i ett försök att bli ett med den omgivande naturen. Naturen kommer att speglas i de stora glaspartierna. Fasadens utförande blir i fasadtegel kombinerad med ljust matchande putsad fasad.

Snäckebacksskolan vy från norr/nordväst

Detta blir skolans "ansikte" mot stan. Ett stort inbjudande torg skapas där allmänheten kommer att ha tillgång till en stor aula i skolan. Bilden visar perspektivbild på nybyggda Snäckebacksskolan sett från norr.

Färglagd ritning av utemiljön runt nya Snäckebacksskolan

Bilden visar Snäckebacksskolans yttre miljö efter om-/nybyggnationen. Punkt-streckad linje visar arbetsområdets gränser under byggprocessen. Elevernas möjligheter till olika aktiviteter på skolgården är varierande (lek, idrott, umgänge m.m.). Lämna och hämta platser är anordnade norr- och söder om skolan. Motortrafiken längs Esplanaden är väldigt begränsad.

Fasadritning Snäckebacksskolan sett mot nordost

Fasadritning Snäckebacksskolan sett mot nordost med den omgivande naturen som speglas i de stora glaspartierna. Fasadens utförande blir i fasadtegel kombinerad med ljust matchande putsad fasad. Klicka på bilden för att öppna en större bild.

Fasadritning Snäckebacksskolan sett mot nordväst.

Fasadritning Snäckebacksskolan sett mot nordväst. Klicka på bilden för att öppna en större bild.

Gymnastikhallen

Perspektivbild nya gymnastikhallen vid Snäckebacksskolan

Bilden visar en perspektivbild på ombyggd gymnastikhall från Götgatan (snett uppifrån). Fasadens utförande försöker matcha skolans fasader med fasadtegel, där man till viss del behåller befintlig tegel på fasaden på den låga delen mot Götgatan. Detta kombineras med ljusa fasadskivor och väggelement.

Fasadritning mot nordost på nya gymnastikhallen vid Snäckebacksskolan.

Fasadritning mot nordost på nya gymnastikhallen vid Snäckebacksskolan. Detta är fasaden som tittar mot Snäckebacksskolan/skolbyggnaden. Parallellt med långsidan anläggs en spontanidrottsplats (se mer i bilden ovan med utomhusmiljön). Klicka på bilden för att öppna en större bild.

Fasadritning mot nordväst på nya gymnastikhallen vid Snäckebacksskolan.

Fasadritning mot nordväst på nya gymnastikhallen vid Snäckebacksskolan. Detta är fasaden som tittar mot Götgatan/Lugnet och visar entrén till gymnastikhallens nedre plan samt utvändig trappa upp till skolgården. Klicka på bilden för att öppna en större bild.

3D-bild från Snäckebackskolan i färg

Bilden visar en samlad 3D-visualisering på nybyggda Snäckebacksskolan och nya gymnastikhallen från nordost (från torget). Bilden visar hur de olika huskropparna ligger jämfört med varandra.