Snäckebacksskolan (efter nybyggnation)

Skisserna visar Snäckebacksskolan efter nybyggnation till 4-9 skola

Snäckebacksskolan vy från Esplanaden
Snäckebacksskolan vy från norr/nordväst
Snäckebacksskolan gymnastiksal vy från Götagatan.
Skiss Snäckebacksskolan - från ovan
Skiss Snäckebacksskolan - norra gården
Skiss Snäckebacksskolan - gymnastikhallen
Skiss Snäckebacksskolan - planritning markplan
Skiss Snäckebacksskolan - fasadritningar