Persborgsgölen och Hjorthöjden

Mellan Persborgsgölen och Hjorthöjden hittar du flera lediga kommunala villatomter. I området gäller två olika detaljplaner för bostäder.

På Hjorthöjden finns idag två stycken villaområden intill Persborgsgölen. Bland tall, björk och bok slingrar vandringsleder och cykelvägar fram. Området är mycket barnvänligt och här finns lekplats, närhet till förskola och skola samt bibliotek.

Kontakta Mark- och exploateringsenheten på e-postadress mex@ronneby.se eller kommunens växel på nummer 0457-618000 för att ansöka om att köpa en kommunal tomt. 

Lediga kommunala tomter vid Persborgsgölen

Fastighet


Adress

Yta (m²)

Pris (kr)

Kartan 4

Reserverad

Kompassvägen 6

837

71 480

Kartan 5

Reserverad

Kompassvägen 4

879

73 160

Kartan 6

Reserverad

Kompassvägen 2

879

73 160

Skärmen 9


Skärmvägen 10

823

70 920

Springaren 1


Stämpelvägen 2

885

145 400

Springaren 3


Stämpelvägen 6

744

139 760

Anslutningsavgift för vatten, avlopp och el tillkommer.