Radon

Radon  är en ädelgas som bildas när det radioaktiva grundämnent radium sönderfaller. Näst efter tobaksrökning är radon den vanligaste orsaken till lungcancer. Ju längre tid du tillbringar i radonhus och ju högre halter du utsätter dig för, desto större är hälsorisken. För rökare är risken att drabbas särskilt stor.

Tyvärr är radon inget du kan se eller känna lukten av. Därför måste du göra en mätning för att veta vilka radonvärden du har hemma hos dig. Mätningen ska göras under perioden 1 oktober -
30 april under minst två månader, gärna längre.Ta gärna kontakt med oss om du vill mäta halten radon i din bostad. Du kan också beställa mätning direkt från något av de ackrediterade mätlaboratorierna. Länkar till flera laboratorier hittar du längst ned på denna sida.

Referensvärden för radon

Referensnivån för befintliga bostäder och allmänna lokaler är 200 Bq/m³.

Hur ser framtiden ut?

Riksdagen har satt upp ett miljömål för radonhalten i inomhusluft kopplat till det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Där anges som mål att radonhalten i alla bostäder år 2020 ska vara lägre än 200 Bq/m³.

Radonbidrag

Som småhusägare kan du ansöka om bidrag för radonsanering om radonhalten i inomhusluften överstiger 200 Bq. Det är länsstyrelsen som handlägger ansökan och beslutar om du får bidrag. Arbetet med radonsanering får inte ha påbörjats innan ansökan lämnats in till länsstyrelsen.
Man ansöker antingen via boverkets e-tjänst eller via länsstyrelsens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.