Simhallar

Idrottsanläggningar & föreningsverksamhet

Den 14 juni upphörde de skärpta regionala råden för Blekinge. Det innebär att nu gäller de allmänna råden från Folkhälsomyndigheten för att minska risken för smittspridning av covid-19.

För kommunens inomhus- och utomhusanläggningar har nya beslut fattas. Läs mer Pdf, 1.5 MB. i belsutet som gäller från 14 juni.

Kommunen har fattat beslut om sanktioner för föreningar som inte följer reglerna kring de kommunala anläggningarna. Läs om sanktionerna här. Pdf, 1.6 MB.

Mer information till föreningar/arrangörer finns här:

Du hittar mer information om covid-19 och våra verksamheter på www.ronneby.se/corona Länk till annan webbplats.

Länkar:

Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Riksidrottsförbundet Länk till annan webbplats.