Simhallar

Kommunens simhallar är stängda från 2020-11-11

För att minska risken för smittspridning av coronaviruset stänger Ronneby kommun simhallarna.
UNDANTAG gäller för simskoleverksamhet, simträning för barn som är födda 2005 och senare samt simträning inom samhällsviktig verksamhet.

Åtgärden är en av många som Ronneby kommun vidtar för att minska smittspridning av covid-19. Läs mer på ronneby.se/corona

Folkhälsomyndigheten inför skärpta allmänna råd i Blekinge

Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om skärpta allmänna råd om covid-19 i Blekinge. Beslutet gäller från och med den 1 december till och med den 13 december 2020. De skärpta allmänna råden ersätter de skärpta regionala råd för Blekinge som smittskyddsläkaren införde den 11 november.

Råden innebär bland annat att avstå från idrottsträningar, matcher eller tävlingar. Undantag är utövande av professionell idrott och idrottsträningar för barn födda år 2005 eller senare. Träna utomhus så långt som det är möjligt.

Med anledning av beslutet inför Ronneby kommun uthyrningsstopp av idrottsanläggningar och samlingslokaler. Här kan du läsa kommunens beslut som gäller från 11 till 30 november.länk till annan webbplats

Här kan du läsa kommunens beslut som gäller från 1 till 13 december.länk till annan webbplats

Det innebär bland annat att kommunen:

  • Stänger Kallinge simhall & Ronneby simhall, med undantag för simskoleundervisning och simträning för barn födda 2005 och senare samt simträning för samhällsviktig verksamhet
  • Stänger kommunala idrottsanläggningar med undantag för skolidrotten, elitidrotten och träningar för barn födda 2005 och senare

Idrottsföreningar uppmanas att följa utvecklingen och de föreskrifter och allmänna råd som är aktuella. De lokala allmänna råden för Blekinge gäller till och med den 13 december, men kan förlängas.

Du hittar mer information om covid-19 och våra verksamheter på www.ronneby.se/coronalänk till annan webbplats