Fiske Ronnebyån säsongen 2021

Fiskeförbud 1 oktober 2020 - 12 mars 2021.

Bestånd

Det finns en havsöringsstam med egen reproduktion i biflödet Sörbybäcken. Det finns även regnbåge, gädda och abborre.

Fiskeområde

Fiskeområdet går från Norrebro nedanför Silverfallet ut till hamnbron vid mynningen.

Antal fiskepooler

Det finns fem stycken fiskepooler. Pool 1 är reserverad för flugfiske.

OBS! Pool 3 är stängd tillsvidare.

Säsong

Säsongen pågår från 14 mars 2021 till och med 30 september 2021.

Fångstbegränsning

Du får fånga och behålla max två öringfiskar per dag. Övriga arter får du fånga och behålla utan begränsning.

Fångstkontroll/rapportering

Fångstkontroll sker vid mätstation pool 1. 

Fångstrapportering ska innehålla art, vikt, längd och i vilken pool fisken är fångad. Rapporten skickas till daniel.svensson@ronneby.se.

Bland inrapporterade fångster med bild under mars månad, lottas ett årskort ut för Ronneby ån.

Minimimått

Minimimått för att få behålla lax och öring är 50 cm.