Fiske Ronnebyån säsongen 2021

Fiskeförbud 1 oktober 2020 - 12 mars 2021.

Premiär 2021 Lördagen den 13 mars kl:0900.

Premiärfiskekort säljes på www.iFiske.se


Bestånd

Det finns en havsöringsstam med ege reproduktion i biflödet Sörbybäcken. Det finns även regnbåge, gädda, abborre.

Fiskeområde

Fiskeområdet går från Norrbro nedanför Silverfallet ut till hamnbron vid mynningen.

Antal fiskepooler

Det finns fem stycken fiskepooler. Pool 1 är reserverad för flugfiske.

OBS! Pool 3 är stängd tillsvidare.

Säsong

Säsongen pågår från 14 mars 2021 till och med 30 september 2021.

Fångstbegränsning

Du får fånga och behålla max två öringfiskar per dag. Övriga arter får du fånga och behålla utan begränsning.

Fångstkontroll/rapportering

Fångstkontroll sker vid mätstation pool 1. 

Fångstrapportering till peter.nilsson@ronneby.se

ska innehålla Art, Vikt, Längd och vilken Pool.

Bland inrapporterade fångster med bild under mars månad, lottas ett årskort ut gällande Ronneby ån.

Fiskekort

Dagskort och årskort

Försäljningsställen

Öppettider

Telefonnummer

Wesleys kiosk
Kallingevägen 28

mån–lör 9.00–20.00,
sön 10.00–19.00

0457-665 40

Ronneby Brunn

Dagskort kan köpas i receptionen dygnet runt

0457-750 00

iFiske appen

Dygnet runt


Minimimått

Minimimått för att få behålla lax och öring är 50 cm.