Allemansrätten

Allemansrätten innebär rätt för alla människor att tillfälligt vistas i de flesta naturområden även i privatägd skog och mark. Det innebär att du till exempel kan plocka bär och svamp, cykla, paddla kanot och tälta nästan var du vill. Med rätten följer krav på hänsyn till naturen och djurlivet samt andra människor och markägare. Ledorden "inte störa, inte förstöra" sammanfattar allemansrätten väl.

Allemansrätten gör att alla har tillgång till naturen

Allemansrätten ger möjlighet för alla människor att färdas över privat mark i natur, att tillfälligt vistas där och plocka bär, svamp eller vissa andra växter. För att allemansrätten ska fungera krävs att alla tar ansvar för naturen och djurlivet för att inte störa eller förstöra. Det innebär att ta hänsyn till vad som är lämpligt att göra tex under olika tider på året eller var olika aktiviteter kan utföras. Därför är det viktigt att först ta reda på vilka rättigheter och skyldigheter som ingår i allemansrätten. Allemansrätten är ingen enskild lag, men däremot omges allemansrätten av lagar och regler för vad som är tillåtet. Allemansrätten innebär bland annat följande:

 • Du får gå, cykla och rida där marken inte tar skada.
 • Du får plocka svamp, bär och blommor som inte är fridlysta.
 • Gå inte så nära hus att du stör de som bor där.
 • Du får inte lämna skräp kvar i naturen.
 • Stäng grinden om du går genom en hage med djur.
 • Du får inte lämna skräp kvar i naturen.
 • Du får göra upp eld under säkra förhållanden. Vissa tider på året kan det vara eldningsförbud.
 • Du får inte störa djurlivet.
 • Du måste har full kontroll på din hund. 1 mars - 20 augusti bör hundar hållas kopplade.
 • Att köra motorfordon ingår inte i allemansrätten. Det är förbjudet att köra utanför vägar.
 • Du får tälta enstaka dygn. Om ni tältar i stora grupper med många tält eller under flera dygn behöver du be markägaren om lov.
 • Visa alltid hänsyn till de som bor och arbetar på en plats.

Skyddade områden

I naturreservat, nationalparker och andra skyddade områden gäller särskilda regler eller föreskrifter som begränsar allemansrätten. Reglerna är anpassade till de värden som finns i området och till för att skydda dessa värden. Det kan exempelvis vara förbjudet att tälta, elda, cykla eller att ha hunden okopplad. Reglerna och föreskrifterna finns anslagna på skyltar vid områdenas entréer samt på reservatens webbsidor.