Live in Blekinge

En familj njuter av en fika utomhus

Foto: Annika Persson

Kraftfull satsning för att vi ska bli fler i Blekinge. Befolkningen i Blekinge behöver börja växa igen. Nu startar ”Live in Blekinge”, en kraftfull satsning för att fler ska leva, arbeta och utvecklas i Blekinge.

Sedan millennieskiftet har Blekinge haft en stadigt minskande befolkning. Människor flyttar från länet i högre grad än de flyttar hit. Den här trenden vill nu Region Blekinge bryta, i bred samverkan med länets kommuner, näringslivet och akademin, det vill säga högre utbildningar i Blekinge med närområde. Det är här som ”Live in Blekinge” (bo i Blekinge) kommer in.

För att ge satsningen kraft drivs den som ett utvecklingsprojekt av Region Blekinge tillsammans med Techtank Länk till annan webbplats. (ett bolag som ska stärka industrins konkurrenskraft) och Visit Blekinge Länk till annan webbplats. (ett bolag med uppdraget att öka Blekinges attraktionskraft och locka fler besökare hit). Projektbudgeten för 2023 och 2024 är närmare 16 miljoner kronor.

Arbetet startar nu och fokuserar inledningsvis på att förstärka bilden av ett attraktivt Blekinge genom att:

  • Skapa en gemensam och hållbar varumärkespositionering, det vill säga arbeta med allt vi säger och gör som påverkar bilden av Blekinge
  • Skapa förutsättningar för konceptet ”En väg in”, som ska underlätta för alla som potentiellt skulle kunna flytta till eller etablera sig i Blekinge

Det finns förutsättningar som redan nu är gynnsamma för Blekinge:

  • Besöksnäringen visar på en positiv trend där vi under 2022 slagit rekord i hur många som valt att övernatta i Blekinge.
  • Blekinge är det län i hela landet där företagen satsar mest kapital inom forskning och utveckling sett till företagens storlek.
  • Många företag i länet håller på att utöka sin verksamhet.

Fakta om ”Live in Blekinge”

  • ”Live in Blekinge” finansieras med regionala tillväxtmedel beslutade av regionala utvecklingsnämnden. Regionala tillväxtmedel är ett anslag från regeringen via näringsdepartementet och Tillväxtverket, som disponeras av Region Blekinge.
  • ”Live in Blekinge” kommer att drivas av Region Blekinge i samverkan med Visit Blekinge och Techtank. Region Blekinge äger och ansvarar för projektet.
  • Blekinges invånare, företag, kommuner, akademin (högre utbildningar i Blekinge med närområde) med flera, kommer att engageras i olika faser.
  • Totalt kommer ”Live in Blekinge” att omsätta närmare 16 miljoner kronor under 2023 och 2024.

Projekttid: 2023-2024

Projektbudget: ca 16 miljoner

Projektledare: Niklas Carlsson, Region Blekinge

Kontaktperson Ronneby kommun: Angelica Coleman, Näringslivskontoret

Läs mer på Region Blekinges hemsida Länk till annan webbplats.