Ägarpolicy

En ägarpolicy finns för att tydliggöra hur ägarrollen och ägarstyrningen
ska utövas samt vilka gemensamma principer som skall gälla för Ronneby bolagskoncern. Därutöver ska det av ägarpolicyn framgå hur kommunfullmäktige i Ronneby kommun i övrigt vill ha kontroll över direkt eller indirekt helägda bolag.
Ägarpolicyn ska således vara ett verktyg i arbetet att förverkliga
kommunullmäktiges mål och ambitioner med bolagskoncernen.Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ägarpolicy för Ronneby kommun.pdf Pdf, 187.3 kB, öppnas i nytt fönster. 187.3 kB 2024-04-11 15.54