Reglementen

Reglementen bestämmer de politiska organens ansvarsområden och verksamhet. Kommunstyrelsen samt varje nämnd har ett reglemente att arbeta efter. Reglementet beskriver vad organet ska göra, till exempel ansvara för byggfrågor, samt vilket ansvar organet har.

Dokument

Klicka på dokumentet för att öppna filen.

Övriga reglementen

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Grunddokument för Ronneby kommun.pdf Pdf, 198.1 kB. 198.1 kB 2018-07-03 14.12
Arkivreglemente för Ronneby kommun antagen 20180830.pdf Pdf, 260.6 kB. 260.6 kB 2019-10-14 09.01
Reglementet kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2020-03-01.pdf Pdf, 20.6 kB. 20.6 kB 2020-03-09 08.41
Attestreglemente.pdf Pdf, 164 kB. 164 kB 2022-06-14 11.16
Reglemente för kommunala seniorrådet.pdf Pdf, 359.5 kB. 359.5 kB 2023-01-02 08.44
Reglemente för intern kontroll.pdf Pdf, 313.1 kB. 313.1 kB 2023-01-02 09.02
Tillämpningsanvisningar attestreglemente.pdf Pdf, 157.4 kB. 157.4 kB 2023-11-22 13.58