Delegationsordningar

En delegationsordning beskriver hur nämnden eller kommunstyrelsen har delegerat sitt beslutsfattande. Att någon får delegation betyder att någon får fatta ett beslut i nämnden eller styrelsen namn, men att det är nämnden eller styrelsen som fortfarande ansvarar för beslutet.

Dokument

Klicka på dokumentet för att öppna filen.