Fritidshem

Välkommen till Slättagårdsskolans fritidshem

Slättagårdsskolans Fritidshem består av två avdelningar

Lill-fritids tel 0457-61 73 22
Stor-fritids tel 0457-61 73 50