Elevhälsans medicinska insats (EMI)

Skolsköterska
Marie Månsson
Tel 0457-61 73 49
marie.mansson@edu.ronneby.se

Tidsbokning av skolläkare görs via skolsköterskan