Om Eringsbodaskolan

Eringsboda ligger på gränsen mot Småland, i kommunens nordöstra spets, 33 km från Ronneby tätort. Samhället har ca 650 invånare. Skolan är en F-6 skola och har ca 75 elever i sin verksamhet.

Här finns en stor och härlig skolgård med gräsytor, lekplats, fotbollsplan och en liten skogsdunge.

Förskoleklass och fritids inryms också på skolan. På nedre plan finns matsal och en "länk" till förskolan, som är sammanbyggd med skolan.

En sporthall finns i nära anslutning till den äldre skolbyggnaden. Sporthallen används mycket även utanför skoltid, till olika friskvårdsaktiviteter i samhället.