Frånvaroanmälan

Närvaro/frånvaro hanteras i Vklass.

På denna sida finns all information om funktionerna, för närvaro/frånvaro i Vklass, sammanställda för dig som vårdnadshavare https://sway.office.com/nOqnMhPnG5vQx3AE?ref=Link Länk till annan webbplats.. Här hittar du bland annat manualer och instruktionsfilmer för t.ex. anmälan av frånvaro (webb/app/telefon), ansökan om ledighet, närvarorapporter mm.

  • Du kan välja mellan att anmäla frånvaro via webb, app eller telefon 010-888 70 50.
  • Om du frånvaroanmäler via telefon - skickas en bekräftelse på din anmälan via e-post
  • Om du frånvaroanmäler i appen eller på webben - kommer en bekräftelse direkt i en dialogruta som kommer upp på skärmen.
  • Det är viktigt att du anmäler frånvaro senast kl. 8 innevarande dag. Frånvaroanmälan görs för hela det dygn man ringer in.
  • Önskar du anmäla frånvaro för en del av dagen (t.ex. en timme mitt på dagen) eller för en annan dag, välj då ”Annan period” och fyll i datum och tider som du önskar anmäla för.
  • Ringer man efter kl. 14.00 så får eleven giltig frånvaro för hela morgondagen.