Om Backarydsskolan

Backaryd ligger ca 20 km norr om Ronneby och samhället med omgivningar har ungefär 700 invånare. Skolan ligger i södra delen av samhället, är en F-6 skola och har ca 85 elever i sin verksamhet.

Skolan är omgärdad av stora härliga grönytor, en rymlig lekplats, tennisplan och en närliggande skog.

På skolan finns även förskoleklass och fritidshem inrymda samt en ny kommunal biblioteksfilial. Det finns väen en sporthall i anslutning till skolan, som även används flitigt på kvällar och helger av lokala föreningar.