Elevhälsans medicinska insats (EMI)

Skolsköterska
Lisa Dahlberg
0457-61 73 14
lisa.dahlberg@edu.ronneby.se

Tidsbokning av skolläkare görs via skolsköterskan