Artikeln publicerades 17 april 2020

Nya Skogsgårdens förskola ritas

Det finns ett stort behov av förskoleplatser i Ronneby kommun. Därför planeras både tillfälliga moduler vid befintliga förskolor & för nybyggnation och ombyggnation. Ta del av skisserna för nya Skogsgårdens förskola.

Skogsgårdens nya förskola, skiss ritad av Zijad Bico

Skogsgårdens nya förskola, perspektivskiss av Zijad Bico

Nu förstärks arbetet med förskolorna i Ronneby kommun. Det har planerats under en längre tid, men nu finns första skisser att ta del av.

-Nya Skogsgårdens förskola kan tidigast börja byggas om under 2022, men redan nu kan vi visa första skisser, säger arkitekt Zijad Bico.

Idag finns en förskola, ett fritidshem och en F-6 skola i lokalerna på höjden ovanför gymnasieskolan Knut Hahn. Efter ombyggnaden kommer lokalerna att ge plats åt upp till 180 barn fördelat på tre moduler samt en nattisavdelning som också kan nyttjas dagtid.

Mer information hittar du i FAQn