Parkering

Välkommen att parkera på någon av våra ca 900 parkeringsplatser i centrum. För att parkeringen ska fungera smidigt för alla trafikanter finns det regler för hur du får parkera. Här kan du läsa vad som gäller vid parkering på allmän plats, det vill säga på kommunens gator, vägar och torg. Mer information finner du i Transportstyrelsens broschyr. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Tänk på att det är trafikantens skyldighet att ha kännedom om gällande regler när man tar sig fram i trafiken.

Parkeringsskiva

I Ronneby kommun använder du parkeringsskiva (p-skiva) vid ett flertal parkeringsplatser. Vid de olika parkeringsplatserna är det skyltat med en tilläggstavla som visar hur länge det är tillåtet att parkera och om P-skiva ska användas. P-skivan finns att köpa till ett självkostnadspris på turistbyrån, biblioteket, kulturcentrum och hos Kontaktcenter i Stadshuset.
Även många butiker i Ronneby centrum säljer p-skivan, bland andra Pressbyrån, Willys, Maxi, Coop Kallinge, Apoteket Snäckan, Marres, Ronneby begravningsbyrå, Mårtenssons optik, Knopen, Preem, Interflora, Contan, Systembolaget, Weslys kiosk, Glow, Sallys återbruk och Kupan.

Bråttom och ingen P-skiva i bilen?

Ankomsttiden kan även anges genom att den skrivs på en lapp som läggs väl synlig på instrumentbrädan.

Parkeringsbestämmelser

På en gata eller väg där särskild skyltning inte finns får du parkera högst 24 timmar i följd på vardagar. Undantag gäller för dag före söndag och helgdag (Enligt SFS 2007:101, 3 kap. 49a §) då 24-timmarsreglen inte gäller utan börjar gälla första dagen efter söndag eller helgdag.
Om du vill parkera längre tid än 24h så finns det en långtidsparkering på Lokvägen, 7 dygn (se mer i relaterad information längst ner på sidan, parkeringskarta)

Parkeringsförbud  

Centrum är skyltat som zon med förbud att parkera fordon. Inom denna zon får fordon endast parkeras på plats som är skyltad med P-skylt (parkering tillåten). Karta över parkeringsområden i centrala Ronneby samt karta över handikapparkering finns längst ner på sidan.

Felparkering

Om du parkerar ditt fordon på fel sätt riskerar du att få parkeringsanmärkning. Om du tycker att parkeringsanmärkningen är felaktig kan du bestrida anmärkningen eller begära en rättelse. Länk till polisens sida om bestridande/rättelse av parkeringsanmärkning hittar du längst ner på sidan.  

Bestridande handläggs av:
Polismyndigheten
Parkeringsbestridande
205 90 Malmö

Tänk på att avgiften för felparkeringen ska betalas inom åtta dagar, även om du anser att den är felaktig. Du får tillbaka avgiften om dit bestridande godkänns.

Inbetalning görs till Transportstyrelsen, bankgiro 5051-6905. Inbetalning kan även göras via betaltjänst som du når via QR-kod på parkeringsanmärkningen. Betaltjänsten erbjuder flera betalningsalternativ så som kort-och Swish-betalning samt faktura 14 dagar. För utländska fordon erbjuds enbart kortbetalning. Serviceavgift tillkommer.

Betalning av felparkeringsavgift från utlandet

För inbetalning från utlandet ange följande:

Bankens adress:

Danske bank
SE-10392 Stockholm
Sweden

BIC-kod: DABASESX
IBAN: SE4712000000012810117683

Kom ihåg att ange ärendenummer eller OCR-/ referensnummer, som framgår av din avi. Det är alltid ägaren av det aktuella fordonet som ansvarar för att avgiften betalas in.

Denna information finns även hos Transportstyrelsen. Länk till annan webbplats.

Inbetalning kan även göras via betaltjänst som du når via QR-kod på parkeringsanmärkningen. För utländska fordon erbjuds enbart kortbetalning. Serviceavgift tillkommer.

Se länkar nedan för mer information.