Flytt av fordon

Om det finns fordon som är övergivna eller i väldigt dåligt skick kan Ronneby kommun i vissa fall flytta på dem. Hur flytten går till är olika beroende på om fordonet står på kommunal eller privat mark.

På kommunal mark

Om du upptäcker ett fordon som har stått uppställt länge på samma plats eller är ett fordonsvrak (fordon som anses övergivet och som uppenbarligen har ett ringa eller inget värde) kan du kontakta Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen. Vi försöker då få tag på ägaren eller om situationen kräver det flytta fordonet.

På privat mark

Om du som markägare har ett fordon uppställt på din mark ska du själv försöka kontakta fordonsägaren via brev med en uppmaning om att denne ska flytta sitt fordon. Det gäller också för markägaren att vara aktiv i sitt sökande efter fordonsägaren. Fordonet inte får flyttas förrän en månad efter det att markägaren påbörjat försök att underrätta fordonsägaren och denna inte anträffats. Var noga med att dokumentera alla försök att få kontakt med fordonsägaren. Om markägaren önskar hjälp med att flytta fordonet behövs även en delegation på att flyttningen får utföras av Teknik-, fritid- och kulturförvaltningens personal hos Ronneby kommun.

Regelverk

Flyttning av fordon är myndighetsutövning som görs med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall. I fråga om tomtmark finns bestämmelser som anger att den som påkallat flyttning (markägaren) i visst fall har att svara för kostnader som inte kan tas ut av fordonsägaren (7 § tredje stycket (1982:129).

Taxor och kostnader

Förvaring och tillsyn av fordon på särskild uppställningsplats

  • 1 - 14 dagar 680 kr
  • 15-30 dagar 800 kr 
  • Över 30 dagar 960 kr

Kommunens självkostnadspris gäller för följande: bärgningsavgift, skrotning eller undanskaffande på annat sätt av fordonsvrak, förvaring av fordonsvrak i avvaktan på att det undanskaffas, värdering av fordonet, kungörelse om flyttning av fordon.

Cykel på kommunal mark

Cyklar får inte stå parkerade mer än 24 timmar på samma ställe under vardagar enligt trafikförordningen eller så den förhindrar trafik och fotgängare.
Om du upptäcker en cykel som har stått uppställd länge på samma plats eller förhindrar trafik och fotgänare kan du kontakta Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen.
Vi märker upp cykeln med en informationslapp där ägaren uppmanas att flytta cykeln. Flyttas ej cykeln inom ett utsatt datum tar vi hand om den och flyttar den till en uppsamlingsplats där den förvaras i 3 månader.