Vägskyltar för företag

Om du vill ha vägvisning till ditt företag eller inrättning ska du göra en ansökan till Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen. Vid bedömning av behovet av skyltning beaktas bland annat följande:

  • Trafikanternas behov av information
  • Trafiksäkerheten på aktuell plats
  • Innebär skylt att trafikanter får svårare att tillgodogöra sig ”nödvändig” information?
  • Är ansökt vägvisning nödvändig?
  • Skapar vägvisning problem för vägens underhåll eller användande?

Du kan ansöka genom E-tjänst som finns nederst på sidan.

Läs mer i dokumentet nederst på sidan, "Vägvisning till service, inrättningar samt företag". I dokumentet hittar du också en blankett för ansökan om att få sätta upp en vägskylt.