Parkeringstillstånd/dispens

För att ansöka om generell dispens för parkering på allmän platsmark ska du kontakta Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen

Generell dispens kan ges vid till exempel flytt eller andra särskilda fall, efter bedömning.
För att kunna behandla den behöver vi ha den minst två arbetsdagar innan önskat datum.
Maila till tfk@ronneby.se eller ring 0457-61 80 80 (telefontid 10-12).