Parkeringstillstånd/dispens

För att ansöka om generell dispens för parkering på allmän platsmark ska du kontakta Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen

Generell dispens kan ges vid till exempel flytt eller andra särskilda fall, efter bedömning.
Maila till tfk@ronneby.se eller ring 0457-61 80 80 (telefontid 10-12).