Kompetensutveckling

Det är i de små företagen som de framtida jobben finns. Tillväxtverkets undersökning visar att tre av fyra företag med mellan 1-49 anställda vill växa. Antingen genom att öka sin omsättning eller genom att anställa fler. Med anledning av detta samarbetar Blekinges fem landsbygdsutvecklare och näringslivsutvecklare för att på olika sätt stärka landsbygdens viktiga företagande.

Detta samarbete har bland annat lett till att vi med start hösten 2016 kommer att genomföra en utbildning i tre steg. En utbildning som helt och hållet bygger på de frågeställningar som samlades in under den länsomfattande och uppskattade turné, Arbetsförmedlingen On Tour, som länets landsbygdsutvecklare genomförde i samarbete med Arbetsförmedlingen. Under denna turné mötte vi 170 av landsbygdens företagare.

- Jag är elektriker och det har jag varit i 15 år. Många gånger har jag velat ha någon anställd, det skulle ge mig större möjligheter att åta mig jobb om det var mer än en som jobbade. Men jag är ju ingen arbetsledare, jag är elektriker och kan inget om att hantera personal. Alla regler och problem, det verkar ju jättekrångligt. Jag vågar helt enkelt inte ta detta steg.
Citat från turnén, Arbetsförmedlingen On Tour.

Våra erfarenheter från turnén har nu tillsamman med alla de intressanta och bra synpunkter vi fick från företagarna lett till att vi satt samman en utbildning i tre steg, Kompetensraketen.

Kompetensraketen  -en utbildning i tre steg för landsbygdens företag

Utbildningen vänder sig till befintliga företagare på landsbygden i hela Blekinge som har en önskan att växa genom att skapa nya jobb samt utveckla nya produkter och tjänster. Exempelvis inom tillverkning, omsorg, turism, kultur, hantverk eller tjänster.

Raket 1, Säker Arbetsgivare omfattar fyra tillfällen med planerad start hösten 2016.

Raket 2, Affärsutveckling omfattar fyra tillfällen med planerad start vintern 2016 / 2017.

Raket 3, E-handel, Sociala medier, Marknadsföring, omfattar fyra tillfällen med planerad start våren 2017.

 Är du intresserad? Kontakta din landsbygdsutvecklare, se uppgifter till höger.

Här kan du läsa mer om kompetensutveckling för företag:

Näringslivsenhetens hemsida

Ronneby kunskapskälla

Business Ronneby Länk till annan webbplats.

Collaborative E-Learning Arena Länk till annan webbplats.