Artikeln publicerades 28 februari 2023

Nattvandra för din förening

Ronneby kommun tillsammans med polisen bjuder in föreningar till informationsmöte gällande nattvandring.

För att öka tryggheten i centrala Ronneby och Kallinge erbjuds föreningar att nattvandra. Inför 2023 års nattvandring bjuder Ronneby kommun och polisen in till informationsmöte. På mötet presenteras upplägget samt förhållningssätt och ansvar i samband med nattvandringarna.

Varje förening behöver engagera minst fyra personer som är 25 år eller äldre vid varje nattvandringstillfälle. Föreningarna får 2 500 kr/tillfälle till sin verksamhet. Intresserade privatpersoner är också välkomna att vandra, men då utan ersättning.

Intresserader föreningar behöver delta med minst två representanter på ett av informationsmötena. Föreningar som tidigare har nattvandrat räcker med en representant vid ett av tillfällena. 

På mötet deltar Bibbi Rönnlund - trygghetssamordnare Ronneby kommun, Anna Johansson - kommunpolis, Lotta Dahlin - enhetschef för fritidsgårdarna och Fältsekreterare från förebyggande teamet.

Informationsmöte

Två informationstillfällen kommer genomföras under våren. Välj ett av tillfällena.

  • 7 mars på Brukets fritidsgård i Ronneby, kl 18.30
  • 15 mars på Kulturcentrum i Ronneby, kl 18.30

Anmälan görs till bibbi.ronnlund@ronneby.se senast 1/3.

Ange vilket datum ni vill delta och antal deltagare. Vi bjuder på fika.

Välkomna!

Inbjudan och mer information hittar du här. Pdf, 635.1 kB.