Föreningsträffar

Kommunen genomför reglebundet informationsträff med kommunens föreningar. På denna sidan publiceras aktuella träffar och möten.

Informationsmöte för kulturföreningar

Vi är på väg ur en period där kommunens normala föreningsträffar har varit omöjliga att genomföra på grund av pandemin. Mitt i denna pandemi togs ett helt nytt
regelverk för föreningsbidrag i bruk. På mötet kommer nu chansen för föreningarna att få en genomgång och bakgrund till det nya regelverket. Bland annat kommer följande frågor diskuteras:

  • Vilka bidrag kan föreningarna söka?
  • När ska föreningarna ansöka om vilket bidrag?
  • Hur går handläggningen av de olika bidragen till?

Ovanstående frågor är säkert bara några av alla de som finns i föreningarna. Mer information och möjlighet att ställa frågor kommer på mötet.

Vi träffas torsdagen den 18 november i Stadshuset, Karlshamnsvägen 4 Ronneby. Huvudentrén är öppen mellan kl 17.45 och kl 18.20. Från kl 18.00 serveras fika i Stadshusets caféteria och kl 18.30 startar mötet.

Anmälan görs via mail till peter.parnfelt@ronneby.se. senast måndag 15 november. Uppge vilken förening du/ni representerar och hur många deltagare som kommer med. Meddela gärna i anmälan om det är några särskilda frågor ni vill att vi ska ta upp på mötet.

Välkomna!