Föreningsträffar - dialogmöten

Under våren kommer vi att anordna två föreningsmöten där vi kommer att ha en dialog kring utvecklingen av föreningslivet i Ronneby.
Det ena mötet kommer att vända sig till fritidsföreningar, framför allt inom idrott och det andra till föreningar med fokus på kultur, samhällsföreningar och pensionärsföreningar.

Tid och plats för föreningsträffarna

Vi återkommer med datum och mötesplatser.

Fokus

Vi kommer att återkoppla till de två dialogmöten vi anordnade hösten 2017 och fortsätta samtalen utifrån vad vi då kom fram till.