Föreningsbidrag och bidrag till Studieorganisationer

Teknik-, fritid- och kulturnämnden beviljar varje år bidrag till föreningar och studieorganisationer som är verksamma i Ronneby kommun.

Ideella föreningar ska vara godkända och registrerade i kommunens föreningsregister för att kunna beviljas ett bidrag.

Ansök om föreningsbidrag

Regler och ansökningsdatum som gäller för de olika bidragen finns att läsa under
Relaterad information Bidragsregler, längst ner på denna sida.
Samtliga bidrag ska sökas genom Föreningsportalen. Under Relaterad information finns en manual som heter "Anvisningar hur man söker bidrag i Föreningsportalen".

Bidrag till Studieorganisationer

Teknik-, fritid- och kulturnämnden fördelar årliga bidrag till de studieorganisationer som har verksamhet i kommunen. Bidragen, som baseras på verksamhetsstatistik, betalas ut vid två tillfällen under året, som grundbidrag och volymbidrag. Bidragen ska sökas genom Föreningsportalen. Bidragsbestämmelser finns att läsa under Relaterad information, Bidragsregler, längst ner på denna sida.