Föreningsbidrag och bidrag till Studieorganisationer

Teknik-, fritid- och kulturnämnden beviljar varje år bidrag till föreningar och studieorganisationer som är verksamma i Ronneby kommun.

Ideella föreningar ska vara godkända och registrerade i kommunens föreningsregister för att kunna beviljas ett bidrag.

Ansök om föreningsbidrag

Regler och ansökningsdatum som gäller för de olika bidragen finns att läsa i dokumentet "Bidragsregler" längs ner på sidan. Samtliga bidrag ska sökas genom Föreningsportalen Öppnas i nytt fönster..

Bidrag till Studieorganisationer

Teknik-, fritid- och kulturnämnden fördelar årliga bidrag till de studieorganisationer som har verksamhet i kommunen. Bidragen, som baseras på verksamhetsstatistik, betalas ut vid två tillfällen under året, som grundbidrag och volymbidrag. Bidragen ska sökas genom Föreningsportalen Öppnas i nytt fönster.. Bidragsbestämmelser finns att läsa i dokumentet "Bidragsregler", längst ner på denna sida.