Intresseanmälan kontaktperson

Att vara kontaktperson innebär att på sin fritid stötta en person som av någon anledning har ett begränsat socialt nätverk och som kan behöva stöd för att komma ut i samhället och kunna ta del av olika aktiviteter. Anmäl intresse här så kontaktar vi dig.

Just nu har vi flera önskemål om kvinnliga kontaktpersoner i åldrarna 30-55 år, men alla (från 18 år) som är intresserade av att ge en medmänniska en rikare tillvaro några timmar i veckan är välkomna att anmäla intresse.

Vad innebär det att vara kontaktperson?

Att vara kontaktperson är att vara någons vän. Det är ett icke yrkesmässigt stöd, en medmänniska. I enlighet med LSS-lagen och Socialtjänstlagen kan till exempel en person med funktionsnedsättning ansöka om en kontaktperson. Kontaktpersonen är ett stöd och underlättar för den enskilde att komma i kontakt med andra människor, delta i olika aktiviteter och främjar delaktighet i samhällets fritidsutbud.

Som kontaktperson har du tystnadsplikt. Det betyder att den som har eller har haft uppdrag inte får berätta om den person som de är, eller har varit, ett stöd för.

Kontaktpersonen skickar in en kortare beskrivning av hur uppdraget förlöpt. Redovisningen är en förutsättning för att arvode ska betalas ut.

Kontaktpersonen får en ekonomisk ersättning i form av ett arvode och en omkostnadsersättning. Det är skattepliktig inkomst.

Skicka in intresseanmälan

Fyll i formuläret nedan, så kontaktar vi dig och ger mer information och svarar på dina frågor:
Körkort
Körkort


Egen bil
Egen bil