Korttidsverksamhet 

Barn och ungdomar med funktionshinder kan behöva tillsyn före och efter skoldagen och under lov högre upp i åldrarna än vad barnomsorgen kan erbjuda

Är du äldre än 12 år och har stora funktionshinder så kan du ha rätt att få korttidstillsyn och något att göra när skoldagen är slut. Du kan också få hjälp under dina lovdagar, studiedagar och sommarlov om dina föräldrar måste arbeta.

Syftet är att tillgodose hela din familjs behov av stöd för att kunna arbeta och leva som andra familjer samt att kunna erbjuda dig en verksamhet med innehåll utifrån ditt specifika behov och önskemål.

Du kan ha rätt till korttidsvistelse hos en annan familj, på korttidshem eller t ex vara på läger om du vill göra något utan dina föräldrar, träffa vänner eller om dina föräldrar reser bort eller behöver vara för sig själva.

Syftet med korttidsvistelse ska vara en möjlighet till miljöombyte, rekreation och ge tillfälle till personlig utveckling.

Hur gör jag för att ansöka?

Ansökan görs till LSS-handläggare via e-tjänst Länk till annan webbplats. eller på mottagningstelefon, se kontaktuppgifter nedan.