LOV för leverantörer

Sedan april 2019 erbjuder Ronneby kommun kundval inom boende med särskild service enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS § 9 p. 8-9) utifrån lagen (LOV 2008:9) 62) om valfrihetssystem

Intresserade utförare är välkomna att ansöka om att etablera sig som valbart boende i Ronneby kommun. Vad som ingår i valfrihetssystemet och de krav som utföraren måste uppfylla för att bli godkänd finns beskrivna i förfrågningsunderlaget.

Kopia på förfrågningsunderlag med tillhörande uppställda krav finns under rubriken relaterad information nedan. Däremot sker hela ansökningsprocessen via Tendsign, www.tendsign.se Länk till annan webbplats. och ansökningarna hanteras löpande.