Sociala samfonden

Du som har en begränsad ekonomi har möjlighet att söka bidrag ur Sociala samfonden. Det totala beloppet i fonden är cirka 20 000 kronor och det fördelas mellan personerna som beviljas pengar.

Vem kan söka om pengar från fonden?

Du måste vara folkbokförd i Ronneby kommun och befinna dig i en ekonomiskt svår situation.

Vad kan du ansöka om?

Du kan söka om vad som helst som du inte kan få på ett annat sätt via till exempel socialtjänstens försörjningsstöd eller Landstinget Blekinge.

Hur ansöker du?

Du gör din ansökan på en särskild blankett. Där skriver du även vad du vill använda pengarna till. Ladda ner ansökningsblanketten här Pdf, 2.3 MB.eller hämta en i Arbete- och välfärdsförvaltningens reception på Stadshuset i Ronneby.

Vem tar beslutet?

Det är Nämnden för arbete och välfärd som beslutar om att dela ut bidrag. När beslutet är taget skickas brev hem till dig med besked om du beviljas pengar eller inte.

När betalas pengarna ut?

Om du beviljas pengar från fonden betalas de ut till dig strax innan jul.

Kom ihåg

Senast den 30 september behöver vi ha din ansökan.

Skicka din ansökan till:
Arbete- och välfärdsförvaltningen
Sociala samfonden
372 80 Ronneby

Du kan även lämna in din ansökan i Arbete- och välfärdsförvaltningens reception på Stadshuset i Ronneby.